Năm 2015: Tiêu thụ xi măng vẫn tăng so với 2014

27 January, 2016 by admin in News

 Mặc dù sản lượng xuất khẩu xi măng năm 2015 có mức sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2014. Nhưng tại thị trường tiêu thụ xi măng trong nước đã đánh dấu con số ấn tượng 56 triệu tấn trong năm vừa qua, kéo tổng sản lượng tiêu thụ xi măng và clinker của Việt Nam trong năm 2015 vẫn có bước tăng trưởng so với năm trước.