Sắt – Thép

Thông tin cần thiết để xây dựng mức giá hợp lý là:

  1. Số lượng hàng cần mua,
  2. Địa chỉ giao hàng,
  3. Thời gian giao hàng,
  4. Hình thức thanh toán.

Liên hệ với chúng tôi để có mức giá tốt nhất cho nhu cầu VLXD của bạn. 0433 866 951 – 0969102007

2
No
None
1
Name...
/index.php/san-pham-dich-vu/sat-thep/
Thumbnail
Thép cuộn Việt Úc, Hòa Phát Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

Giá:VNĐ 10,000/ Kg
0,
0,
,
Thép cuộn Việt Úc, Hòa Phát,
Thép gai Việt Úc, Hòa Phát Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

Giá:VNĐ 10,000/ Kg
2,
0,
,
Thép gai Việt Úc, Hòa Phát,
Ống thép hộp Việt Úc Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

Giá:VNĐ 10,000/ Kg
2,
0,
,
Ống thép hộp Việt Úc,
Ống thép mạ kẽm Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

Giá:VNĐ 10,000/ Kg
2,
0,
,
Ống thép mạ kẽm,
Ống thép tròn đen Việt Úc Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

Giá:VNĐ 10,000/ Kg
2,
0,
,
Ống thép tròn đen Việt Úc,
Tôn cán nguội Việt Úc, Việt Đức Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

Giá:VNĐ 10,000/ Kg
2,
0,
,
Tôn cán nguội Việt Úc, Việt Đức,
Thép cuộn Việt Úc, Hòa Phát
VNĐ 10,000/ Kg
Thép cuộn Việt Úc, Hòa Phát Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

0,
0,
,
Thép cuộn Việt Úc, Hòa Phát,
Thép gai Việt Úc, Hòa Phát
VNĐ 10,000/ Kg
Thép gai Việt Úc, Hòa Phát Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

2,
0,
,
Thép gai Việt Úc, Hòa Phát,
Ống thép hộp Việt Úc
VNĐ 10,000/ Kg
Ống thép hộp Việt Úc Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

2,
0,
,
Ống thép hộp Việt Úc,
Ống thép mạ kẽm
VNĐ 10,000/ Kg
Ống thép mạ kẽm Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

2,
0,
,
Ống thép mạ kẽm,
Ống thép tròn đen Việt Úc
VNĐ 10,000/ Kg
Ống thép tròn đen Việt Úc Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

2,
0,
,
Ống thép tròn đen Việt Úc,
Tôn cán nguội Việt Úc, Việt Đức
VNĐ 10,000/ Kg
Tôn cán nguội Việt Úc, Việt Đức Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

2,
0,
,
Tôn cán nguội Việt Úc, Việt Đức,
Thép cuộn Việt Úc, Hòa Phát Image
Thép cuộn Việt Úc, Hòa Phát
Liên hệ:0433866951–0969102007 Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.
VNĐ 10,000/ Kg
0,
0,
,
Thép cuộn Việt Úc, Hòa Phát,
Thép gai Việt Úc, Hòa Phát Image
Thép gai Việt Úc, Hòa Phát
Liên hệ:0433866951–0969102007 Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.
VNĐ 10,000/ Kg
2,
0,
,
Thép gai Việt Úc, Hòa Phát,
Ống thép hộp Việt Úc Image
Ống thép hộp Việt Úc
Liên hệ:0433866951–0969102007 Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.
VNĐ 10,000/ Kg
2,
0,
,
Ống thép hộp Việt Úc,
Ống thép mạ kẽm Image
Ống thép mạ kẽm
Liên hệ:0433866951–0969102007 Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.
VNĐ 10,000/ Kg
2,
0,
,
Ống thép mạ kẽm,
Ống thép tròn đen Việt Úc Image
Ống thép tròn đen Việt Úc
Liên hệ:0433866951–0969102007 Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.
VNĐ 10,000/ Kg
2,
0,
,
Ống thép tròn đen Việt Úc,
Tôn cán nguội Việt Úc, Việt Đức Image
Tôn cán nguội Việt Úc, Việt Đức
Liên hệ:0433866951–0969102007 Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.
VNĐ 10,000/ Kg
2,
0,
,
Tôn cán nguội Việt Úc, Việt Đức,