Tấm Lợp

Công ty Sơn Đồng cung cấp xi măng cho các nhà máy sản xuất tấm lợp, chúng tôi luôn có mức giá cạnh tranh đối với sản phẩm tấm lợp Đông Anh, Hoàng Long và Nam Long. 

Liên hệ với chúng tôi để có mức giá tốt nhất cho nhu cầu VLXD của bạn. 0433 866 951 – 0969102007

Thông tin cần thiết để xây dựng mức giá hợp lý là:

  1. Số lượng hàng cần mua,
  2. Địa chỉ giao hàng,
  3. Thời gian giao hàng,
  4. Hình thức thanh toán.
3
No
None
1
Name...
/index.php/san-pham-dich-vu/tam-lop/
Thumbnail
Tấm sóng Đông Anh Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

Giá:VNĐ 45,000/ Viên
0,
0,
,
Tấm sóng Đông Anh,
Tấm úp nóc Đông Anh Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

Giá:VNĐ 10,000/ Viên
0,
0,
,
Tấm úp nóc Đông Anh,
Tấp lợp nóc Hoàng Long Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

Giá:VNĐ 10,000/ Viên
0,
0,
,
Tấp lợp nóc Hoàng Long,
Tấp lợp sóng Hoàng Long Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

Giá:VNĐ 30,000/ Viên
0,
0,
,
Tấp lợp sóng Hoàng Long,
Ống AC Đông Anh Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

Giá:VNĐ 50,000/ Ống
0,
0,
,
Ống AC Đông Anh,
Tấm phẳng Đông Anh Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

Giá:VNĐ 20,000/ Viên
0,
0,
,
Tấm phẳng Đông Anh,
Tấm sóng Đông Anh
VNĐ 45,000/ Viên
Tấm sóng Đông Anh Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

0,
0,
,
Tấm sóng Đông Anh,
Tấm úp nóc Đông Anh
VNĐ 10,000/ Viên
Tấm úp nóc Đông Anh Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

0,
0,
,
Tấm úp nóc Đông Anh,
Tấp lợp nóc Hoàng Long
VNĐ 10,000/ Viên
Tấp lợp nóc Hoàng Long Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

0,
0,
,
Tấp lợp nóc Hoàng Long,
Tấp lợp sóng Hoàng Long
VNĐ 30,000/ Viên
Tấp lợp sóng Hoàng Long Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

0,
0,
,
Tấp lợp sóng Hoàng Long,
Ống AC Đông Anh
VNĐ 50,000/ Ống
Ống AC Đông Anh Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

0,
0,
,
Ống AC Đông Anh,
Tấm phẳng Đông Anh
VNĐ 20,000/ Viên
Tấm phẳng Đông Anh Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

0,
0,
,
Tấm phẳng Đông Anh,
Tấm sóng Đông Anh Image
Tấm sóng Đông Anh
Liên hệ:0433866951–0969102007 Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.
VNĐ 45,000/ Viên
0,
0,
,
Tấm sóng Đông Anh,
Tấm úp nóc Đông Anh Image
Tấm úp nóc Đông Anh
Liên hệ:0433866951–0969102007 Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.
VNĐ 10,000/ Viên
0,
0,
,
Tấm úp nóc Đông Anh,
Tấp lợp nóc Hoàng Long Image
Tấp lợp nóc Hoàng Long
Liên hệ:0433866951–0969102007 Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.
VNĐ 10,000/ Viên
0,
0,
,
Tấp lợp nóc Hoàng Long,
Tấp lợp sóng Hoàng Long Image
Tấp lợp sóng Hoàng Long
Liên hệ:0433866951–0969102007 Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.
VNĐ 30,000/ Viên
0,
0,
,
Tấp lợp sóng Hoàng Long,
Ống AC Đông Anh Image
Ống AC Đông Anh
Liên hệ:0433866951–0969102007 Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.
VNĐ 50,000/ Ống
0,
0,
,
Ống AC Đông Anh,
Tấm phẳng Đông Anh Image
Tấm phẳng Đông Anh
Liên hệ:0433866951–0969102007 Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.
VNĐ 20,000/ Viên
0,
0,
,
Tấm phẳng Đông Anh,