Vận chuyển

Thông tin cần thiết để xây dựng mức giá hợp lý là:

  1. Số lượng hàng cần chuyển,
  2. Địa chỉ giao hàng,
  3. Thời gian giao hàng,
  4. Hình thức thanh toán.

Liên hệ với chúng tôi để có mức giá tốt nhất cho nhu cầu Vận Chuyển của bạn. 0433 866 951 – 0969102007

Xe Tải 25 Tấn

Xe Tải 25 Tấn Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Xe kết hợp tuyến Hà Nội – Thanh Hoá
Trọng lượng vận tải 15-45 tấn

Xe Tải 25 Tấn

Xe Tải 25 Tấn Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Xe kết hợp tuyến Hà Nội – Thanh Hoá
Trọng lượng vận tải 15-45 tấn