Xi măng

Thông tin cần thiết để xây dựng mức giá hợp lý là:

  1. Số lượng hàng cần mua,
  2. Địa chỉ giao hàng,
  3. Thời gian giao hàng,
  4. Hình thức thanh toán.

Liên hệ với chúng tôi để có mức giá tốt nhất cho nhu cầu VLXD của bạn. 0433 866 951 – 0969102007

4
No
None
1
Name...
/index.php/san-pham-dich-vu/xi-mang/
Thumbnail
XM Bỉm Sơn PCB30 Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

Giá:1,000,000 VNĐ/ Tấn
0,
0,
,
XM Bỉm Sơn PCB30,
XM Bỉm Sơn PCB40 Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà BìnhSơn La.

Giá:VNĐ 1,000,000/ Tấn
0,
0,
,
XM Bỉm Sơn PCB40,
XM Vĩnh Sơn PCB40 Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

Giá:VND 900,000
0,
0,
,
XM Vĩnh Sơn PCB40,
XM Vĩnh Sơn PCB30 Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

Giá:VNĐ 900,000/ Tấn
0,
0,
,
XM Vĩnh Sơn PCB30,
XM Trung Sơn PCB30 Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

Giá:VNĐ 900,000/ Tấn
0,
0,
,
XM Trung Sơn PCB30,
XM Trung Sơn PCB40 Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

Giá:VNĐ 900,000
0,
0,
,
XM Trung Sơn PCB40,
XM Nam Sơn PCB30 Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

Giá:VNĐ 900,000/ Tấn
0,
0,
,
XM Nam Sơn PCB30,
XM Nam Sơn PCB40 Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

Giá:VNĐ 900,000/ Tấn
0,
0,
,
XM Nam Sơn PCB40,
XM Duyên Hà PCB30 Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

Giá:VNĐ 900,000
0,
0,
,
XM Duyên Hà PCB30,
XM Duyên Hà PCB40 Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

Giá:VNĐ 900,000/ Tấn
0,
0,
,
XM Duyên Hà PCB40,
XM Bỉm Sơn PCB30
1,000,000 VNĐ/ Tấn
XM Bỉm Sơn PCB30 Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

0,
0,
,
XM Bỉm Sơn PCB30,
XM Bỉm Sơn PCB40
VNĐ 1,000,000/ Tấn
XM Bỉm Sơn PCB40 Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà BìnhSơn La.

0,
0,
,
XM Bỉm Sơn PCB40,
XM Vĩnh Sơn PCB40
VND 900,000
XM Vĩnh Sơn PCB40 Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

0,
0,
,
XM Vĩnh Sơn PCB40,
XM Vĩnh Sơn PCB30
VNĐ 900,000/ Tấn
XM Vĩnh Sơn PCB30 Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

0,
0,
,
XM Vĩnh Sơn PCB30,
XM Trung Sơn PCB30
VNĐ 900,000/ Tấn
XM Trung Sơn PCB30 Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

0,
0,
,
XM Trung Sơn PCB30,
XM Trung Sơn PCB40
VNĐ 900,000
XM Trung Sơn PCB40 Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

0,
0,
,
XM Trung Sơn PCB40,
XM Nam Sơn PCB30
VNĐ 900,000/ Tấn
XM Nam Sơn PCB30 Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

0,
0,
,
XM Nam Sơn PCB30,
XM Nam Sơn PCB40
VNĐ 900,000/ Tấn
XM Nam Sơn PCB40 Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

0,
0,
,
XM Nam Sơn PCB40,
XM Duyên Hà PCB30
VNĐ 900,000
XM Duyên Hà PCB30 Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

0,
0,
,
XM Duyên Hà PCB30,
XM Duyên Hà PCB40
VNĐ 900,000/ Tấn
XM Duyên Hà PCB40 Image

Liên hệ:0433866951–0969102007
Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.

0,
0,
,
XM Duyên Hà PCB40,
XM Bỉm Sơn PCB30 Image
XM Bỉm Sơn PCB30
Liên hệ:0433866951–0969102007 Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.
1,000,000 VNĐ/ Tấn
0,
0,
,
XM Bỉm Sơn PCB30,
XM Bỉm Sơn PCB40 Image
XM Bỉm Sơn PCB40
Liên hệ:0433866951–0969102007 Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.... Read More
VNĐ 1,000,000/ Tấn
0,
0,
,
XM Bỉm Sơn PCB40,
XM Vĩnh Sơn PCB40 Image
XM Vĩnh Sơn PCB40
Liên hệ:0433866951–0969102007 Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.
VND 900,000
0,
0,
,
XM Vĩnh Sơn PCB40,
XM Vĩnh Sơn PCB30 Image
XM Vĩnh Sơn PCB30
Liên hệ:0433866951–0969102007 Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.
VNĐ 900,000/ Tấn
0,
0,
,
XM Vĩnh Sơn PCB30,
XM Trung Sơn PCB30 Image
XM Trung Sơn PCB30
Liên hệ:0433866951–0969102007 Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.
VNĐ 900,000/ Tấn
0,
0,
,
XM Trung Sơn PCB30,
XM Trung Sơn PCB40 Image
XM Trung Sơn PCB40
Liên hệ:0433866951–0969102007 Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.
VNĐ 900,000
0,
0,
,
XM Trung Sơn PCB40,
XM Nam Sơn PCB30 Image
XM Nam Sơn PCB30
Liên hệ:0433866951–0969102007 Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.
VNĐ 900,000/ Tấn
0,
0,
,
XM Nam Sơn PCB30,
XM Nam Sơn PCB40 Image
XM Nam Sơn PCB40
Liên hệ:0433866951–0969102007 Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.
VNĐ 900,000/ Tấn
0,
0,
,
XM Nam Sơn PCB40,
XM Duyên Hà PCB30 Image
XM Duyên Hà PCB30
Liên hệ:0433866951–0969102007 Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.
VNĐ 900,000
0,
0,
,
XM Duyên Hà PCB30,
XM Duyên Hà PCB40 Image
XM Duyên Hà PCB40
Liên hệ:0433866951–0969102007 Giá tốt nhất tại thị trường Hà Nội, Hoà Bình và Sơn La.
VNĐ 900,000/ Tấn
0,
0,
,
XM Duyên Hà PCB40,